© 2018 by EMS Belgium -  v.c.s

Horizonsquare 2b, 9220 Hamme

0479 92 86 02

  • EMS Belgium
  • White Facebook Icon

4 Evenementen hulpverlening: 
 4.1 Onder evenementen hulpverlening wordt verstaan het verlenen van (medische) hulp tijdens allerlei evenementen of
manifestaties, waarbij EMS Oost-Vlaanderen rechtstreekse leverancier is van de organisatie welke het evenement inricht. 
4.2 EMS Oost-Vlaanderen behoud zich het recht om het volledige bedrag te vragen van de offerte voor het evenement. Dit zal
duidelijk in de offerte worden opgenomen. Dit moet minimum 7 kalenderdagen voor het evenement betaald worden. 
4.3 Eventuele extra kosten die niet inbegrepen zijn in de offerte kunnen extra gefactureerd worden. 
4.4 indien EMS Oost-Vlaanderen een patiënt vervoert naar het ziekenhuis zal de patiënt een factuur ontvangen voor de
vervoerskosten. 
4.5 alle medewerkers van EMS Oost-Vlaanderen hebben tijdens het evenement volledige toegang tot alle locaties waar het
evenement plaats vind. De klant is hierbij verantwoordelijk dat EMS Oost-Vlaanderen ten allen tijden overal doorgang heeft. 
4.6 De hulppost is enkel toegankelijk voor slachtoffers en de medewerkers van EMS Oost-Vlaanderen en externe medische
diensten. Brandweer en politie kunnen ook toegang krijgen indien dit nodig zal zijn.
4.7 de klant is verplicht alle voertuigen welke EMS Oost-Vlaanderen inzet omnium te verzekeren op het evenemententerrein
inclusief op de openbare weg voor evenementen welke op de openbare weg doorgaan. 
4.8 de voorwaarden vermeld op de offerte blijven van kracht. 
4.9 EMS Oost-Vlaanderen kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor organisatorische problemen met het
evenement. 
4.10 De uitvoering van de opdracht mag nooit de medewerkers van EMS Oost-Vlaanderen in gevaar brengen. De
verantwoordelijke van EMS Oost-Vlaanderen oordeelt of de situatie veilig is voor zijn medewerkers. 
4.11 EMS Oost-Vlaanderen zal enkel de hulpverlening voorzien op het terrein zelf en de onmiddellijke omgeving. 
4.12 EMS Oost-Vlaanderen kan indien ze het nodig achten externe diensten via het hulpcentrum 100/112 oproepen. De kosten
hiervan zijn nooit voor EMS Oost-Vlaanderen . 
4.13 Op vraag van de fod volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu kunnen extra middelen moeten ingezet
worden. De kosten voor de extra middelen worden gefactureerd aan de klant. Indien EMS Oost-Vlaanderen deze extra middelen
niet kan leveren kan EMS Oost-Vlaanderen met deze reden ten allen tijden de overeenkomst kosteloos verbreken. 
4.14 EMS Oost-Vlaanderen heeft het recht om, rekening houdende met de privacy wetgeving beeldmateriaal te maken om te
gebruiken op de website of sociale media van EMS Oost-Vlaanderen.
4.15 De interventievoertuigen en ziekenwagens van EMS Oost-Vlaanderen moeten ten allen tijden bij de hulppost kunnen
geparkeerd worden. 
4.16 Indien EMS Oost-Vlaanderen geen tent voorziet om een hulppost in te richten moet de KLANT een tent of lokaal voorzien van
minimum 25m² welk voorzien is van elektriciteit, verlichting, stromend water en hygiënisch in orde zijn. De tent of lokaal is exclusief
voor EMS Oost-Vlaanderen en mag nooit voor andere doeleinden gebruikt worden. De tent moet 4 zijkanten hebben en het lokaal
moet afschermingen voor de privacy van de slachtoffers.
4.16.1 Indien het lokaal of de tent niet voldoet of niet aanwezig is kan EMS Oost-Vlaanderen een tent of container laten leveren op
kosten van de organisatie. Deze kosten worden extra gefactureerd.
4.17 Indien EMS Oost-Vlaanderen op vraag van de KLANT enkel een hulppost inzet zullen de hulpverleners, met uitzondering van
levensbedreigende aandoeningen, enkel in de hulppost operationeel zijn. 
4.18 De hulpverleners van EMS Oost-Vlaanderen zullen medische zorgen verlenen waarvoor ze opgeleid en bevoegd zijn.
Hulpverleners van EMS Oost-Vlaanderen leveren nooit paramedische zorgen (kiné, taping,…), tenzij in de offerte anders
overeengekomen. 
4.19 De organisatie voorziet de catering en drank voor de hulpverleners. Er moet minimaal 1 drankje per uur per persoon voorzien
worden. Ochtend, middag, avond en nacht zal er steeds een volwaardige maaltijd moeten voorzien worden waarvan zeker 1 warme
maaltijd. Indien dit niet in orde is zal EMS Oost-Vlaanderen 10 euro per persoon per maaltijd aanrekenen.
4.20 Nog de vrijwilligers als de bestuursleden van EMS Oost-Vlaanderen en EMS Belgium kunnen niet aansprakelijk gesteld
worden bij niet nakomen van de offerte. 
Bij het tekenen van deze offerte gaat u akkoord met de voorwaarden van deze offerte en kan bij annulatie na het goedkeuren van
de offerte zal er 35% van de offerte aangerekend worden.